Hvis der kort indledes med at stille spørgsmålet om, hvordan forholdet mellem design og æstetik er, eller det som på en ejendom kan beskrives som overflade og dybde, så forekommer det umiddelbart fristende at besvare det med et ’ikke så godt’!

Selvom design og æstetik ikke er helt fremmede for hinanden, så kunne det overvejes, om ikke forbindelsen kunne gøres mere hjertelig og nyttig, end den er. Den gensidige interesse kunne være mere frugtbar, men især fra designside kan der være forbehold, i hvert fald så længe æstetikken holder sig til det, der oftest beskæftiger den, nemlig kunst, det skønne. Gør den det, bliver design mødt med forventninger, det ikke kan og heller ikke skal leve op til på bekostning af det, der er særligt for design. I værste fald bliver det til en diskussion om designets sanselige og kunstneriske kvaliteter, som alene fokuserer på, om det er smukt, elegant, nydelsesfuldt, kreativt og lignende.

Vi forsøger at skabe en kærlig sammensætning. Dette hvor ejendommens skrøbelige og æstetiske ydre på elegant vis skal stå i kontrast til dens indre, som værende nybygget ærkedansk design med et lige så ærkedansk æstetisk ydre!