Vi kan betale jeres ejerforening en betydelig sum for jeres loftareal, hvilken, ejerforeningen kan anvende til at forskønne ejendommen, få nyt tag, få elevator eller andet, der måtte gavne ejendommen og dens beboere.

Samarbejdet er en løbende proces, men er hovedsageligt opdelt, således at ejerforeningen blot tilbyder loftsareal og at vi tilbyder ekspertise og kapital til alt fra udarbejdelse af skitseplan til færdiggørelse af lejlighederne. Vi udarbejder et design, der matcher ejendommens udtryk, vi tilrettelægger og planlægger, vi forestår projektstyring, altsammen for at kunne levere et førsteklasses produkt.

Begge parter har ud fra ovenstående samme formål, nemlig at opnå det bedst mulige resultat, til gavn for ejerforeningen nu og i årene frem. Således maksimerer I værdien og forøger rentabiliteten.