Vi er loftudviklings -specialister og har ekspertisen til at levere hele udviklingsprojekter fra idé til færdiggørelse - uden omkostninger for jer som forening, tværtimod.
 
Vi tager den økonomiske risiko for at vurdere ejendommen og dens strukturelle integritet, foretage indledende designs, opnå byggetilladelse og fuldføre projektet med minimal forstyrrelse for ejendommens beboere.
 
Opnås byggetilladelse, kan vi tilbyde ejerforeningen arbejder udført på ejendommen. Det være sig nyt tag, facaderenovering, udskiftning af vinduer, diverse renoveringer, indvendig eller udvendig elevator.
Ejerforeningen kan også vælge at få kapitaliseret frasalget, således at salgsprisen ligeligt fordeles SKATTEFRIT mellem ejerforeningens medlemmer.