Processen kan beskrives således:

Kom godt i gang

Efter et indledende telefonopkald for at kortlægge jeres ejendom og dennes muligheder, vil vi foretage indledende analyser. Hvis vi ser muligheder i projektet, vil vi afholde et indledende uforpligtende møde, for at forstå foreningens ønsker og idéer, men også for at fortæller om de muligheder en aftale kan give.

Detaljeret vurdering af ejendommen

Hvis vi er enige om, at et loftprojekt, er noget, I i ejerforeningen ønsker at udforske yderligere, vil vi foretage en nærmere granskning af ejendommen med specialister, for at vurdere de specifikke og konkrete muligheder loftarealet kan byde på, herunder den strukturelle integritet, og en detaljeret planløsning for etablering af en enkelt lejlighed eller flere.

Forslag til udvikling

Når det detaljerede arbejde er afsluttet, vil vi komme med et grundigt og gennemarbejdet forslag til udviklig af loftarealet, med angivelse af den forventede størrelse på loftlejlighederne, hele projektets økonomi og tilbud om endeligt køb. Når tilbuddet er fremlagt og vi har besvaret de spørgsmål, I måtte have, udarbejdes endelig købsaftale.

Købsaftale

Når beslutningen om at indgå aftale om salg af jeres loftareal er foretaget, laves aftalegrundlaget i en formel købsaftale, hvor Loftudvikling.dk gives en specifik periode til at opnå byggetilladelse. Denne del er helt og aldeles på vores risiko og regning og kræver alene underskrevet fuldmagt fra ejerforeningen. I købsaftales specificeres det, at aftalen er betinget af godkendelse til opførelse af et aftalt projekt indeholdende et vurderet antal m2. Opnås godkendelse til opførelse af det aftalte effektueres købsaftalens betingelser.

Byggetilladelse

Vi samarbejder i forbindelse med indhentning af byggetilladelse direkte med bygningsingeniør, landinspektør samt eksterne rådgivere for at sikre at ansøgningsmaterialet er fyldestgørende fra start. Arbejdet med byggetilladelsen er af særlig teknisk karakter og vores tilgang til udarbejdelse af ansøgningsmaterialet sker udelukkende med specialister med erfaring indenfor opførelse af taglejligheder. Typisk vil vi bede om op til 6 måneder til kommunal godkendelse, omend det forventes at kunne opnås på den halve tid, nemlig under 3 måneder. Når byggetilladelsen er modtaget, igangsætter vi projektet omgående, dog med forudgående varsel til ejerforeningens medlemmer.

Kontaktperson og udviklings- planlægning

Kommunikationen er virkelig vigtig igennem hele processen, men er især vigtig, når vi laver planlægning og koordinering. Gennem løbende dialog vil timingen fungere og med rettidig planlægning og varsel, vil opførsel ske til mindst gene for ejendommens beboere. For at ovenstående fungerer og for at alle er informeret, udpeges en kontaktperson for ejerforeningen, som er ejerforeningens talerør, både i forholdet ejerforening til os men også i forholdet os til ejerforeningen. Vi vil sigte mod at gøre processen så bekvem som mulig for beboere i ejendommen.

On-site udvikling

Ved udvikling on-site på adressen opsætter vi indledningsvist stillads. Stilladset er kun oppe så længe der er arbejde at lave udvendigt ifm. tagdækning, kvistarbejde eller lignende. Når det udvendige er færdigt nedtages stilladset og der vil herefter ikke være udvendige installationer, der generer beboere eller naboer. Ved god forberedelse kan opførelsen og arbejdet udføres hurtigere og med mere hensyntagen end ellers. Det kræver en metodisk tilgang og vi bruger derfor færre folk og mere avancerede værktøjer, for at sikre at arbejdet bliver udført med præcision og tilmed mere lydsvagt. Det er vores mål, at I som beboere, bemærker os mindst muligt.

Off-site udvikling

Imens taget og ejendommens installationer bliver klargjort, bliver vores præfabrikerede moduler bygget simultant på fabrikken. Vi stræber efter at kunne lave så meget af arbejdet off-site, da dette sikrer en mere smidig proces og det er nemmere for os at arbejde detaljeret med de enkelte arbejdsgange. I bedste tilfælde kan vi lave hele moduler, med færdige vægge, gulve, tag, badeværelse og køkken, således at byggeprocessen formindskes, til gavn for alle parter.

Installation

Modulerne transporteres til stedet og hejses på plads på taget med kran. Installationen tager kun én dag og finder typisk sted på en weekenddag. Når modulerne er på plads, færdiggøres byggeriet inden for 4-6 uger.